Dušanova-Cetinjska


Jedan implicitno koautorski tekst, esej, koji će za koji dan (možda već večeras) izaći u integralnom, dopunjenom i prepravljenom izdanju...
Oplemenjen je audio materijalom i slikama, uživajte!

http://libartes.com/2014/februar/ulica.php

Нема коментара: